Den Elzen

Jacob Jorisz den ElsenLeeftijd: 69 jaar16121681

Naam
Jacob Jorisz den Elsen
Voornamen
Jacob Jorisz
Achternaam
den Elsen
Gedoopt rond 1612

Overlijden van grootvader van vaders kantPieter Lourisz den Elsen
rond 1623 (Leeftijd 11 jaar)
Overlijden van vaderJoris Pietersz den Elsen
rond 1635 (Leeftijd 23 jaar)
Details citaat: 22-02-1636
OndertrouwJannetje Jansd FoppenBekijk dit gezin
29 maart 1636 (Leeftijd 24 jaar)
HuwelijkJannetje Jansd FoppenBekijk dit gezin
14 april 1636 (Leeftijd 24 jaar)
Overlijden van een halfbroerArent Meesz
na maart 1655 (Leeftijd 43 jaar)

Beroep
slagturfer en veenman
ja

Overleden na 1681 (Leeftijd 69 jaar)

Gezin met ouders - Bekijk dit gezin
vader
moeder
Huwelijk: rond 1608
3 jaar
oudere broer
3 jaar
hij zelf
Gezin van moeder met Mees Arents - Bekijk dit gezin
stiefvader
moeder
Huwelijk:
halfbroer
halfbroer
halfbroer
Gezin met Jannetje Jansd Foppen - Bekijk dit gezin
hij zelf
echtgenote
Huwelijk: 14 april 1636Stompwijk, Zuid-Holland, Nederland
zoon
zoon
dochter
dochter
dochter
zoon

Notitie

Wij Jacob Joris den Elsen als last hebbende ende de rato caverende voor Jannetje Cornsdr. mijne schoonmoeder lest weduwe van Corns Cornsz. jonge Snijer voor de eene helfte, ende Dirck Cornsz. jonge Snijer eerst voor mij selve ende noch neffens de voornoemde Jacob Jorisz. gesamentlijck vervangende ende de rato caverende voor Salomon Cornsz. jonge Snijer, Pieter Cornsz. jonge Snijer, ende de kinderen van Arent Cornsz. jonge Snijer, te samen erfgenamen ab intestato van gemelte Cornelis Cornsz. jonge Snijer, in dier qualite voor de wederhelfte, verclaeren ende bekennen bij desen dat de inhouden deses tot II en VIII gulden ende twee resenobels speldegelt, door Arij Hillebrantsz. ten vollen voldaen ende betaelt is, sijnde 't leste gelt vandien getelt op onse ordre aen juff. Schulenburch tot Delff, omtrent ofte coret aen St Jan des jaers 1654 ende also de oreiginele schultfrieff wert vernift, soo verclaren wij in qualite voorsegt den gemelde Arij Hillebranbtsz. vande voorsegde II en VIII guldens ende twee rosenobels tenemale te quiteren bij desen consenteren dat op dese onsquijten de mijnute van voorsegde schultbrieff hier neffens ten protocolle staende, bij den Secretaris van Stompwijck mach werden geroijeert. Toirconde geteijckent den 13 september anno XVI hondert sessenvijftich. Dit is Jacob Jorisz. den Elens selfs gestelde merck.