Den Elzen

Jannetje Jansd Foppen1612

Naam
Jannetje Jansd Foppen
Voornamen
Jannetje Jansd
Achternaam
Foppen
Geboren rond 1612

OndertrouwJacob Jorisz den ElsenBekijk dit gezin
29 maart 1636 (Leeftijd 24 jaar)
HuwelijkJacob Jorisz den ElsenBekijk dit gezin
14 april 1636 (Leeftijd 24 jaar)
Overlijden van een echtgenootJacob Jorisz den Elsen
na 1681 (Leeftijd 69 jaar)

Huwelijk van een kindPetrus van der SmanJannetje Jacobsdr den ElsenBekijk dit gezin
6 november 1685 (Leeftijd 73 jaar)
Overlijden van een dochterJannetje Jacobsdr den Elsen
voor 1693 (Leeftijd 81 jaar)

Details citaat: /kwartierstaat/g113.html
Overledenja

Gezin met ouders - Bekijk dit gezin
vader
moeder
Huwelijk:
zij zelf
Gezin met Jacob Jorisz den Elsen - Bekijk dit gezin
echtgenoot
zij zelf
Huwelijk: 14 april 1636Stompwijk, Zuid-Holland, Nederland
zoon
zoon
dochter
dochter
dochter
zoon

Notitie

Wij Jacob Joris den Elsen als last hebbende ende de rato caverende voor Jannetje Cornsdr. mijne schoonmoeder lest weduwe van Corns Cornsz. jonge Snijer voor de eene helfte, ende Dirck Cornsz. jonge Snijer eerst voor mij selve ende noch neffens de voornoemde Jacob Jorisz. gesamentlijck vervangende ende de rato caverende voor Salomon Cornsz. jonge Snijer, Pieter Cornsz. jonge Snijer, ende de kinderen van Arent Cornsz. jonge Snijer, te samen erfgenamen ab intestato van gemelte Cornelis Cornsz. jonge Snijer, in dier qualite voor de wederhelfte, verclaeren ende bekennen bij desen dat de inhouden deses tot II en VIII gulden ende twee resenobels speldegelt, door Arij Hillebrantsz. ten vollen voldaen ende betaelt is, sijnde 't leste gelt vandien getelt op onse ordre aen juff. Schulenburch tot Delff, omtrent ofte coret aen St Jan des jaers 1654 ende also de oreiginele schultfrieff wert vernift, soo verclaren wij in qualite voorsegt den gemelde Arij Hillebranbtsz. vande voorsegde II en VIII guldens ende twee rosenobels tenemale te quiteren bij desen consenteren dat op dese onsquijten de mijnute van voorsegde schultbrieff hier neffens ten protocolle staende, bij den Secretaris van Stompwijck mach werden geroijeert. Toirconde geteijckent den 13 september anno XVI hondert sessenvijftich. Dit is Jacob Jorisz. den Elens selfs gestelde merck.