Den Elzen

Pieter Lourisz den ElsenLeeftijd: 71 jaar15521623

Naam
Pieter Lourisz den Elsen
Voornamen
Pieter Lourisz
Achternaam
den Elsen
Gedoopt rond 1552

HuwelijkMeijnsgen Jorisd Bekijk dit gezin
ja

Doop van een zoonLouris Pietersz den Elsen
rond 1579 (Leeftijd 27 jaar)
Doop van een zoonJoris Pietersz den Elsen
rond 1580 (Leeftijd 28 jaar)
Doop van een dochterWeijntgen Pietersd den Elsen
rond 1581 (Leeftijd 29 jaar)
Doop van een zoonLeendert Pietersz den Elsen
rond 1583 (Leeftijd 31 jaar)
Doop van een zoonPieter Pietersz den Elsen
rond 1584 (Leeftijd 32 jaar)
Doop van een dochterJannetgen Pietersd den Elsen
rond 1586 (Leeftijd 34 jaar)
Doop van een zoonHuijbrecht Pietersz den Elsen
rond 1587 (Leeftijd 35 jaar)
Doop van een zoonJasper Pietersz den Elsen
rond 1589 (Leeftijd 37 jaar)
Doop van een zoonQuinting Pietersz den Elsen
rond 1590 (Leeftijd 38 jaar)
Doop van een dochterMaritgen Pietersd den Elsen
rond 1592 (Leeftijd 40 jaar)
Overlijden van een broerJasper Lourisz den Elsen
voor 1593 (Leeftijd 41 jaar)

Doop van een dochterNeeltgen den Elsen
rond 1594 (Leeftijd 42 jaar)
Huwelijk van een kindPieter Thonisz GijsenWeijntgen Pietersd den ElsenBekijk dit gezin
rond 1605 (Leeftijd 53 jaar)

Huwelijk van een kindJoris Pietersz den ElsenMaritgen Jansd Bekijk dit gezin
rond 1608 (Leeftijd 56 jaar)

Geboorte van een halfbroerPieter Lourisz ‘Pieter de jonge’ den Elsen
rond 1610 (Leeftijd 58 jaar)
Beroep
schepen
juli 1611 (Leeftijd 59 jaar)
Notitie: Rechterlijk archief Stompwijk inv.nr.60,pag.3 verso
Huwelijk van een kindJan Cornelis Gerritsz van der ClauwJannetgen Pietersd den ElsenBekijk dit gezin
20 november 1616 (Leeftijd 64 jaar)
Huwelijk van een kindArent Meesz Neeltgen den ElsenBekijk dit gezin
11 december 1618 (Leeftijd 66 jaar)
Huwelijk van een kindCornelis Meesz Maritgen Pietersd den ElsenBekijk dit gezin
12 november 1622 (Leeftijd 70 jaar)
Huwelijk van een kindJasper Pietersz den ElsenNeeltgen Willemsdr Bekijk dit gezin
voor 1623 (Leeftijd 71 jaar)

Overlijden van een zoonLouris Pietersz den Elsen
voor 1623 (Leeftijd 71 jaar)

Overleden rond 1623 (Leeftijd 71 jaar)
Gezin met ouders - Bekijk dit gezin
vader
hij zelf
broer
broer
Gezin van vader met Neeltgen IJsbrantsdr NN - Bekijk dit gezin
vader
stiefmoeder
halfbroer
halfzus
Gezin met Meijnsgen Jorisd - Bekijk dit gezin
hij zelf
echtgenote
Huwelijk:
zoon
2 jaar
zoon
2 jaar
dochter
3 jaar
zoon
2 jaar
zoon
3 jaar
dochter
2 jaar
zoon
3 jaar
zoon
2 jaar
zoon
3 jaar
dochter
3 jaar
dochter

Beroep

Rechterlijk archief Stompwijk inv.nr.60,pag.3 verso Wij Pieter Nannius Evertsz., Schout, Adriaen Willemsz. ende Pieter Lourisz. den Elsen, Schepenen inden banne van Stompwijck , oirconde een ijegelijck mitsdesen dat voor ons gecomen ende gecompareert is Catharina Cornelisdr. weduwe wijlen Maerten Adriaensz. Snijer, wonende tot Wilsveen inden voorsegde banne, geassisteert mit mij Schout haeren gecosen voocht in desen. Ende bekende mitsdesen voor haer ender haeren erven wel ende deugdelijck schuldich te wesen de voochden vande nagelaten weeskinderen van zaliger Jan Willem Claesz. geproceert bij Applonia Lenertsdr., ten profijte vande selve kinderen, of dese acte verschijnende, den losrente van twee gulden drie stuijvers enz. ende verbint mitsdesen haere wooning met huijs, schu- ijer, barg ende geboomte mit het lant daer achter aen leggende, gelegen tot Wilsveen inde banne voorsegt, groot sijnde tesamen omtrent een mergen lants, belent aan de noortsijde de Wilsveense binnenwateringe enz. Ten oirconde hebbe ick Schout voornoemd mijn uijthangende segel bevesticht ende bijde voorsegde Schepenen onderteijkent opten xe Julij anno XVI hondert ende elf (07-1611) .

Media objectBoeldelscheiding
Formaat: application/pdf
Bestandsgrootte: 255 KB
Soort: Manuscript
Gemarkeerde afbeelding: nee
Media objectBoedelscheiding transcriptie
Formaat: application/pdf
Bestandsgrootte: 73 KB
Soort: Document
Gemarkeerde afbeelding: nee