Den Elzen

Meijnsge Leendertsd den Elsen1711

Naam
Meijnsge Leendertsd den Elsen
Voornamen
Meijnsge Leendertsd
Achternaam
den Elsen
HuwelijkJacob Jansz WijdogenBekijk dit gezin
ja

Overlijden van grootvader van vaders kantPieter Lourisz den Elsen
rond 1623
Overlijden van een broerJacob Leendertsz den Elsen
6 juli 1671

Overlijden van een zusMaertje Leendertsd den Elsen
voor 1672

Gebeurtenis
Notariële akte
15 juni 1672
Details citaat: Voorschoten 13 fol.45
Notitie: In Voorschoten is in 1672 Jacob Jansz Wijdogen 250 gld schuldig aan Lambertus van Swieten, notaris te Leiden, op interest van 4 gld van 't honderd in 't jaar, met als onderpand het huis en erve aan de Voorwech, belend ten zuidoosten de Voorwech, ten zuidwesten Reijer Mourings van Tol, ten noordwesten en noordoosten Jan Wijdoge, en nog een huis en erve naast de Kercksloot, vanwege zijn huisvrouw Meijnsge Leenderts den Elsen, uit de boedel van zal. Marijtgen Cornelis weduwe van Pieter Pietersz den Elsen, haar grootmoeder, bij scheiding aanbedeeld, op 18 mei 1775 wegens verkoop aan de bailliu weer uit dit verband ontslagen (voldaan op 25 april 1711 en geroyeerd op 16 juli 1711).
Overlijden van een broerJan Leendertsz den Elsen
na 1672

Overlijden van een echtgenootJacob Jansz Wijdogen
tussen 1675 en 1711

Overlijden van een zusNeeltje Leendertsd den Elsen
rond 1694

Gebeurtenis
Notariële akte
17 september 1711
Details citaat: Voorschoten 17 fol. 8v
Notitie: In Voorschoten verkopen in 1711 Mengsje Leenderts den Elsen, weduwe van Jacob Jansz Wijoogen, voor de ene helft, mitsgaders Leendert Jacobsz Wijdoogen, Louris Jacobsz Wijdoogen, Claes Cornelisz Immerseel getrouwd met Meijnsje Jacobs Wydoogen, Pieter Cornelisz van den Bergh in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Wydoogen, allen ook voor Jacob Cornelisz Bohemen in huwelijk hebbende Aagje Jacobs Wydooge, samen voor 5 zesdeparten in de wederhelft, aan Cornelis Jacobsz Wydoogen een huis en erve staande aan 't Westeinde in het dorp van Voorschoten, waarvan een zesde deel van de wederhelft de koper als mede erfgenaam competeert, belend ten oosten de weduwe van Gerrit van der Kuyk met een leeg erf, ten westen Cornelis Woutersz van Es, strekkende van de Dorpsstraat tot achter aan de 2 huizen van de diaconie-armen, met een pad tot aan de Heereweg, alles volgens de opdracht van 9 mei 1657, belast met een erfpacht van 22 st 8 penn 's jaars aan de kerk van Voorschoten, een losrente van 12 gld 10 st 's jaars, hoofdsom 200 gld, aan de erfgenamen van Jan Leendertsz Ruygrok, nog de belasting van een kapitaal van 100 gld aan de erfgenamen van wijlen baljuw Francois Poyntz, alles ten laste van de koper.
Overleden na 1711

Gezin met ouders - Bekijk dit gezin
vader
moeder
Huwelijk:
broer
broer
zij zelf
zus
broer
zus
broer
Gezin met Jacob Jansz Wijdogen - Bekijk dit gezin
echtgenoot
zij zelf
Huwelijk:

GebeurtenisRechterlijk archief
Details citaat: Voorschoten 13 fol.45
GebeurtenisRechterlijk archief
Details citaat: Voorschoten 17 fol. 8v
Gebeurtenis

In Voorschoten is in 1672 Jacob Jansz Wijdogen 250 gld schuldig aan Lambertus van Swieten, notaris te Leiden, op interest van 4 gld van 't honderd in 't jaar, met als onderpand het huis en erve aan de Voorwech, belend ten zuidoosten de Voorwech, ten zuidwesten Reijer Mourings van Tol, ten noordwesten en noordoosten Jan Wijdoge, en nog een huis en erve naast de Kercksloot, vanwege zijn huisvrouw Meijnsge Leenderts den Elsen, uit de boedel van zal. Marijtgen Cornelis weduwe van Pieter Pietersz den Elsen, haar grootmoeder, bij scheiding aanbedeeld, op 18 mei 1775 wegens verkoop aan de bailliu weer uit dit verband ontslagen (voldaan op 25 april 1711 en geroyeerd op 16 juli 1711).

Gebeurtenis

In Voorschoten verkopen in 1711 Mengsje Leenderts den Elsen, weduwe van Jacob Jansz Wijoogen, voor de ene helft, mitsgaders Leendert Jacobsz Wijdoogen, Louris Jacobsz Wijdoogen, Claes Cornelisz Immerseel getrouwd met Meijnsje Jacobs Wydoogen, Pieter Cornelisz van den Bergh in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Wydoogen, allen ook voor Jacob Cornelisz Bohemen in huwelijk hebbende Aagje Jacobs Wydooge, samen voor 5 zesdeparten in de wederhelft, aan Cornelis Jacobsz Wydoogen een huis en erve staande aan 't Westeinde in het dorp van Voorschoten, waarvan een zesde deel van de wederhelft de koper als mede erfgenaam competeert, belend ten oosten de weduwe van Gerrit van der Kuyk met een leeg erf, ten westen Cornelis Woutersz van Es, strekkende van de Dorpsstraat tot achter aan de 2 huizen van de diaconie-armen, met een pad tot aan de Heereweg, alles volgens de opdracht van 9 mei 1657, belast met een erfpacht van 22 st 8 penn 's jaars aan de kerk van Voorschoten, een losrente van 12 gld 10 st 's jaars, hoofdsom 200 gld, aan de erfgenamen van Jan Leendertsz Ruygrok, nog de belasting van een kapitaal van 100 gld aan de erfgenamen van wijlen baljuw Francois Poyntz, alles ten laste van de koper.